Drøfting og kommentar

Hvis oppgaveformuleringen ber om det, skal du til slutt i oppgaven din (før konklusjonen) skrive en kommentar/drøfting. Det kan være å si noe om de verdiene som tekstene formidler eller drøfte det temaet som tas opp. Her skal du vise evne til å problematisere og reflektere på en kritisk og nyansert måte.  

Husk å skille tydelig mellom det som er dine egne vurderinger og holdninger og de vurderingene og holdningene som kommer til uttrykk i teksten.  

Argumentasjon

Det er en viktig del av drøftingen/kommentaren at du viser selvstendighet ved å argumentere. Du skal vise hele tankerekken som fører frem til...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn