Avslutning

En oppgave i retorisk analyse skal munne ut i en konklusjon. Konklusjonen er ikke bare å sette et punktum. Her skal du kort oppsummere de viktigste poengene i analysen/tolkningen/ vurderingen din, og forsikre deg om at avslutningen henger naturlig sammen med innledningen.

  • Har du vist innsikt og forståelse for virkemidlene og argumentene i teksten?
  • Er analysen av de retoriske virkemidlene klar og nyansert?

Konklusjonen er siste mulighet for å overbevise leseren om at nettopp dette er tilfelle.

NB: I avslutningen skal du ikke trekke inn nye momenter. Det passer derimot godt med en konklusjon på hvorvidt teksten fungerer retorisk. Husk at ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn