Analyse

Hoveddelen av oppgaven din er selve den retoriske analysen av teksten/bildet. Det er i denne delen du skal vise dine ferdigheter i norskfaget ved å bruke de begrepene og metodene som du har arbeidet med i norsktimene. 

Fire momenter i analysen

I analysen skal du først og fremst gjøre fire ting. Du skal:

  1. Fremheve de karakteristiske og typiske virkemidlene og argumentene som finnes i teksten/bildene.
  2. Bruke retoriske begreper på disse virkemidlene og vise hvordan teksten argumenterer.
  3. Med utgangspunkt i hva som er mest meningsfylt i analysen din, skal du utdype hvordan de retoriske virkemidlene fungerer i teksten:
       a. hvo...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn