Hva er en retorisk analyse i norskfaget?

En retorisk analyse er en oppgavetype hvor du - litt forenklet sagt - skal lese en eller flere tekster, for så å formidle tekstenes tema og virkemidler.  

Som utgangspunkt for oppgaven, får du utlevert en eller flere sakprosatekster (f.eks. en reklametekst, avisartikkel, annonse, kåseri, plakat e.l.), som det så blir din oppgave å analysere og tolke.

Oppgaver i retorisk analyse er lette å kjenne igjen fordi de sier at du skal gjøre noe med ”analyser”. F.eks.:

  • "Analyser teksten ved hjelp av begreper fra retorikken."
  • "Analyser den sammensatte teksten. Bruk begreper fra retorikken."
  • "Analyser og sammenlign de to sammensatte tekstene."

NB: Det er ikke alltid at formuleringen "begreper fra retorikken" brukes. Noen ganger står det bare "analyser" eller ”analyser og sammenlign". Så lenge det er sakprosatekster du skal analysere, er det allikevel en oppgave i retorisk analyse, og du skal bruke faguttrykkene fra retorikken.

Hva går det ut p...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn