Mal for retorisk analyse

Oppbyggingen av den retoriske analysen avhenger av hvordan oppgaveinstruksen er formulert. Som hovedregel kan man dele inn i noen faste avsnitt, som faller naturlig etter hverandre og som du kan bygge disposisjonen din rundt.

Her viser vi en mal for oppbygging av en retorisk analyse i norskfaget:

1. En innledning 
(presentasjon av emnet/tekstene og f...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn