[134]

Retorisk analyse

Her får du hjelp til å skrive en retorisk analyse eller en analyse av sammensatt tekst i norskfaget. Vi ser på hvordan du forbereder, strukturerer og skriver oppgaven din på en god måte. Du får også eksempler på oppgavetypene. Retorisk analyse og analyse av sammensatt tekst er sjangre som nesten alltid inngår i oppgavesettene til slutteksamen og terminprøver/ heldagsprøver i norsk på vgs.

I oppgaven skal du analysere sakprosatekster. Disse kan være debattinnlegg, artikler eller reklameannonser. Noen tekster inneholder bare tekst som du skal analysere. Andre inneholder også bilder og andre grafiske elementer. Du kan bruke oppskriften her til begge typer.

Du skal ikke selv argumentere for holdningen din eller komme med en mening om tingene. I stedet skal du bruke norskfaglige kunnskaper om formål, synspunkter og virkemidler i tekster og bilder.

I noen oppgaver kan du også bli bedt om å sammenligne, vurdere eller kommentere tekstene.

Du kan kjenne igjen denne oppgavetypen fordi oppgaveformuleringen ber deg om å analysere.  Ofte blir du også spesifikt bedt om å bruke begreper fra retorikken. Hvis den ber deg om å tolke, så er det snakk om en oppgave om skjønnlitteratur, og altså ikke en retorisk analyse. Hvis du skal tolke skjønnlitteratur, kan du bruke oppskriften vår til Tolk eller oppskriften vår til Sammenlign.

Struktur på oppskriften  

Oppskriften er bygget opp slik at du kan bruke den fra begynnelse til slutt og få hjelp til hele skriveprosessen. Men du kan også nøye deg med å lese enkelte avsnitt. og få hjelp til spesifikke deler av prosessen.

Første del forteller deg hvordan du bygger opp en analyse på en god måte.

I andre del av oppskriften kan du se eksempelbesvarelsene våre. De viser deg helt konkret hvordan du kan bygge opp skrive de enkelte delene av analysen på en god måte. Vi har utstyrt besvarelsene med forklaringer underveis. Disse kan du kan bruke som hjelp i din egen skriveprosess.

Tredje del av oppskriften er selve skriveveiledningen. Den er delt i seks trinn, som viser hvordan du kan arbeide med oppgaveformuleringen, undersøke og analysere teksten, skrive de forskjellige delene av teksten din og rette den til slutt.

Fjerde del av oppskriften forklarer deg hvordan du skal bruke kilder og sitater på en korrekt måte. Du får også en sjekkliste, slik at du kan forsikre deg om at du fyller oppgavekravene.  

Ingen forskjell på hovedmål og sidemål

Det er ingen forskjell om du skriver oppgaven din på hovedmål eller sidemål. Denne veiledningen kan brukes til begge målformene, og sjangerkravene er de samme.

Få hjelp til konkrete oppgaver på Studienett.no

På Studienett.no finner du hjelp til mange av oppgavene og tekstene som har vært gitt til eksamen tidligere. Du får både hjelp til å arbeide med tekstene og til å skrive selve oppgavene. Hjelpen er skrevet av Studienetts redaksjon, som består av erfarne lærere. Du kan søke etter oppgavehjelp i søkefeltet øverst på siden.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Retorisk analyse

[134]
Brukernes anmeldelser
 • 28.11.2013
  Veldig fin å bruke med tanke på eksamen, men mangler retoriske begreper, som etos, logos og patos, altså målrettet bruk av begrepene.
 • 27.05.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig god hjelp og oversikt slik at jeg klarer å huske alt på eksamen. Perfekt "oppskrift" på hvordan bestå eksamen med glans :-)
 • 03.10.2021
  Skrevet av Elev på Vg3
  Alt bra
 • 03.02.2021
  Skrevet av Elev på Vg3
  Meget bra