Sjekkliste og typiske feil

Sjekkliste: De 10 viktigste momentene ved resonnerende tekst

1. Har jeg svart på alle delene av oppgaven, dvs. det som oppgaveformuleringen ber meg om, inkludert kommentaren?

2. Har jeg laget en innledning som presenterer emnet og tekstene?

3. Har jeg holdt meg til emnet for oppgaven? Har jeg drøftet og reflektert over forskjellige sider ved emnet?

4. Har jeg husket å trekke inn tekstvedleggene uten å kun skrive handlingsreferater, og har jeg husket å bruke sitater fra dem?

5. Har jeg husket å kommentere sitatene og gjøre bruk av dem i besvarelsen min?

6. Har jeg husket å reflektere selvstendig, dvs. har jeg frigjort meg fra tekstvedleggene, og brukt disse som springbrett til videre drøfting av emnet?...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn