Mal for oppgaven

Her får du en god og gjennomprøvet mal for hvordan du kan bygge opp den resonnerende teksten din. Vi ser også på spesielle oppgaveinstrukser som kan dukke opp til eksamen. Dessuten får du gode tips til en tidsplan for skrivningen din, samt forslag til oppsett og lengde på besvarelsen din.

Strukturen: Mal for resonnerende tekst

Oppbygningen avhenger selvfølgelig litt av selve oppgaveinstruksen. Det viktigste er alltid at du svarer på det som oppgaveformuleringen ber deg om. Allikevel er det noen faste deler som er gode å bygge oppgaven rundt:

 

Innledningen skal introdusere emnet og tekstvedleggene på en måte som vekker interesse. Her er det viktig å være bevisst på hvordan du formidler, og tenke på leseren din. I innledningen skal du presentere emnet for leseren din, og sette ham eller henne inn i selve oppgaven. Innledningen bør anslagsvis være på 100 ord.

Det fungerer ofte fint å legge inn en kort redegjørelse for emnet som det første etter selve innledningen. Dette kan for eksempel være et kort historisk overblikk over noe som er sentralt. Med redegjørelsen skaper du oversikt over selve emnet, og samtidig får du et godt, norskfaglig grunnlag å bygge den videre drøftingen og refleksjonen din på. Det er viktig at redegjørelsen ikke blir for lang. Du bør holde den på maksimalt 200 ord for å gi den drøft...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn