Eksempel på resonnerende tekst

Her får du et eksempel på hvordan en resonnerende tekst til toppkarakter kan se ut. Eksemplet er skrevet på grunnlag av femtrinnsoppskriften vår. Under hvert avsnitt i oppgaven har vi skrevet kommentarer. Kommentarene forklarer hvordan vi har skrevet avsnittene, og hvilke overveielser vi har gjort oss om innhold og oppbygning.…

...

Eksempelbesvarelse

På slutten av 1800-tallet begynte den norske litteraturen for alvor å fokusere på aktuelle problemstillinger i samfunnet. Mange forfattere fulgte i fotsporene til Georg Brandes ved å sette problemer under debatt i tekstene sine, blant annet i Amalie Skrams romanserie Hellemyrsfolket fra 1887, der fattigdom og klasseforskjeller er temaer. Tendensen til å bruke litteraturen samfunnskritisk ble videreført i forskjellige former i det 20. og 21. århundret. To nyere eksempler er romanene Mor streiker fra 1981 skrevet av Ebba Haslund, og Bienes historie fra 2015 av Maja Lunde. Litteraturen har vist seg å være nyttig når det gjelder å åpne folks øyne for oversette problemer i samfunnet. Hver ny tid innbyr til nye tematikker og problemstillinger, og kanskje også nye måter å beskrive dem på?

Kommentar: Innledningen

I innledningen introduserer vi først emnet for oppgaven, nemlig den samfunnskritiske litteraturen (linje 1-4). Vi tar utgangspunkt i oppgaveformuleringen som nevner uttalelsen fra Georg Brandes fra 1871, og vi trekker inn Amalie Skram, fordi det blant annet er en av tekstene hennes som vi skal arbeide med i besvarelsen.

I den andre delen…

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn