Drøftende artikkel

En drøftende artikkel i norskfaget på videregående er en type resonnerende tekst. Hvis du er blitt bedt om å skrive en drøftende artikkel eller en drøftende tekst, er den beste hjelpen til oppgavetypen derfor å bruke Studienetts oppskrift på resonnerende tekst. Du kan bruke oppskriften helt uten problemer og se på den som en veiledning til å skrive en drøftende tekst.

Ved eksamen i norsk skriftlig i videregående blir du bedt om å skrive en resonnerende tekst, og ikke lenger en drøftende artikkel.

Mal for oppgaven

Her får du en kort mal som du kan bruke til drøftende artikkel/tekst:

Innledning: Her introduserer du emnet for oppgaven og presenterer tekstene som du skal bruke i besvarelsen din.

Kort redegjørelse for emnet: Her gir du en kort oversikt over de vesentligste sidene ved emnet. På denne måten får du et godt grunnlag for drøftingen din.

Drøfting av emnet: Her tar du utgangspunkt i tekstvedleggene, og drøfter de forskjellige problemstillingene i tilknytning til emnet.

Avslutning: Her sammenfatter du hva du har funnet ut av, og skriver en konklusjon på drøftingen din.