Trinn 4: Skriv innledning og avslutning

Skriv innledning og avslutning til sist

Vi anbefaler at du skriver innledning og avslutning som siste del av skriveprosessen din. Når du vet hva hoveddelen av teksten din inneholder, vil det nemlig være lettere for deg å skrive en god innledning og samle trådene i avslutningen.

MERK: Vi arbeider forskjellig, og for noen vil det være best å begynne med å skrive innledningen. Du kan selvsagt skrive en foreløpig innledning når du går i gang med å besvare oppgaven, men du bør vende tilbake til den, revurdere og eventuelt skrive den på nytt når du har de øvrige delene av oppgaven på plass.

Innledningen skal vekke leserens interesse

Innledningen er viktig, for her skal du presentere emnet og tekstene som du skal ta utgangspunkt i, og da svært gjerne på en måte som vekker interesse. Du kan forme innledningen din etter denne malen med tre momenter:

Begynnelse på oppgaven, presentasjon av emnet: I de aller første linjene av teksten din er det viktig å presentere selve emnet for oppgaven. Det er fint hvis du kan være litt kreativ og introdusere emnet på en måte som vekker interesse.

Presentasjon av tekstvedleggene: Deretter skal du flette tekstene inn på en naturlig måte, slik at du får presentert dem med tittel, sjanger, navn på forfatter og årstall.

Eventuelt flette inn vinklingen din: Som siste del av innledningen er det flott hvis du kan spissformulere emnet på en måte som viser hvilken vinkling du vil at besvarelsen din skal ha...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn