Trinn 3: Skriv hoveddelen

Skriv hoveddelen først

Vi anbefaler at du begynner med å skrive hoveddelen av oppgaven. Når du vet hva hoveddelen av teksten din inneholder, vil det nemlig være enklere å skrive en passende innledning. Hoveddelen av den resonnerende teksten din er den viktigste delen av oppgaven.

I hoveddelen skal du ta utgangspunkt i tekstvedleggene og drøfte og reflektere over forskjellige sider ved emnet. På denne måten undersøker du emnet på en nyansert måte, og gjør deg selv og leseren din bedre orientert.

MERK: Vi arbeider forskjellig, og for noen vil det være best å begynne med innledningen. Du kan skrive en foreløpig innledning, hvis det føles naturlig for deg å begynne med det. Du bør imidlertid vende tilbake til innledningen og renskrive eller skrive den på nytt, når du har hoveddelen av oppgaven på plass.

Begynn med en kort redegjørelse for emnet

Hvis du begynner med å skrive en kort redegjørelse for emnet, oppnår du en god struktur på teksten din fra start. Redegjørelsen bør ikke være på mer enn maksimalt 200 ord. Den skal gi en oversikt over de grunnleggende sidene ved emnet, samt de viktigste momentene som er relevante for tekstvedleggene. På denne måten skaper du et godt utgangspunkt for drøftingen og refleksjonen din rundt emnet, og du får kanskje idéer til hva du kan gå videre med.

Når du skriver redegjørelsen, bør du ha i bakhodet at den skal fungere som en opptakt til den videre drøftingen av og refleksjonen din rundt emnet. Prøv derfor å vinkle redegjørelsen på en slik måte at den er relevant for tekstvedleggene. Det kan være at du trenger å slå opp i læreboka for å sjekke bakgrunnskunnskap om em...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn