Trinn 2: Undersøk tekstene, ta notater og lag en disposisjon

Gå i dybden av tekstene

Når du har fått hull på oppgaveformuleringen, handler neste trinn i prosessen om å gå i dybden av tekstene. Her skal du spesielt være oppmerksom på hvordan tekstene henger sammen med emnet for oppgaven.

Den resonnerende teksten din skal først og fremst handle om emnet. Du bør se på tekstvedleggene som det materialet du skal bruke for å belyse dette. Derfor skal du ikke skrive en fullstendig analyse eller tolkning av tekstvedleggene, og du skal heller ikke skrive et referat av hva disse tekstene handler om. Derimot skal du velge ut noen momenter i tekstene som du kan bruke for å drøfte/reflektere over emnet, eller problemstillinger knyttet til emnet.

Dette trinnet i arbeidsprosessen handler om å samle råmateriale til din egen besvarelse. Råmaterialet er de notatene som du tar i forbindelse med tekstvedleggene og oppgaveformuleringen, samt de notatene du tar hvis du bruker en lærebok, presskriver i et par minutter om emnet eller gjør en brainstorming.

Les tekstene to ganger, og ta notater

Det er en god idé å lese tekstvedleggene to ganger. Første gang du leser vedleggene, skal du forsikre deg om at du forstår dem. Her kan du slå opp ord og uttrykk som du ikke forstår, og forsikre deg om at du ser sammenhengen i tekstene.

Andre gang du leser tekstvedleggene, skal du ta notater og markere steder i tekstene, der emnet kommer til uttrykk. Slik samler du materiale til din egen tekst.

Gode notater kan for eksempel være:

  • Hvordan kommer emnet til uttrykk i teksten? Hva i teksten er det opplagt å legge vekt på i en drøfting og refleksjon over emnet?
  • Hvilke spørsmål eller problemstillinger kan teksten reise i forhold til emnet?
  • Hvordan er tekstens behandling av emnet relevant i en større sammenheng? Kan dette for eksempel være i forhold til samfunnet i dag, eller i forhold til en
...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn