Trinn 1: Arbeid med oppgaveformuleringen

Her får du hjelp til å lese og forstå oppgaveformuleringen, samt å hente ut viktig informasjon fra den.

Hva ber oppgaveformuleringen deg om å gjøre?

Først er det viktig at du leser oppgaveformuleringen grundig. Teksten din skal nemlig være et svar på akkurat det som oppgaveformuleringen ber deg om.

Oppgaveformuleringen består som regel av tre deler:

  • En liste over tekstvedleggene som skal brukes i besvarelsen din.
  • En oppgaveinstruks som forteller deg hva du skal gjøre.
  • En kommentar som utdyper kravene til selve oppgaven. Se denne som en likeverdig del til oppgaveformuleringen. Du skal med andre ord også følge det som står i kommentaren.

Som regel vil oppgaveinstruksen til resonnerende tekst be deg om å drøfte eller reflektere over noe. Det er derfor svært viktig å legge merke til...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn