5 trinn til resonnerende tekst

På de neste sidene kan du lese oppskriften vår på å skrive en god og gjennomarbeidet resonnerende tekst i norskfaget. Ved å følge de fem trinnene sikrer du at svaret ditt på oppgaven følger eksamenskravene. De fem trinnene vil hjelpe deg gjennom hele prosessen, helt fra du får utlevert oppgaven, til du skal rette språk og lese korrektur før du leverer.

Oppskriften er delt opp i fem trinn

Trinn 1 hjelper deg med å forstå de instruksjonene som oppgaveformuleringen gir deg. Dette er et viktig trinn, da besvarelsen din blir vurdert i forhold til oppgaveformuleringen.

Trinn 2 gir deg gode råd om hvordan du kan arbeide med tekstene som ligger til grunn for besvarelsen din. I dette avsnittet hjelper vi deg også med å lage en disposisjon.

Trinn 3 handler om å skrive hoveddelen av besvarelsen din. Her viser vi deg hvordan du kan skrive en presis og nyansert drøfting og refleksjon, og hvordan du underbygger påstandene eller observasjonene dine på en god måte.

Trinn 4 viser deg en god måte å skrive innledning og avslutning på, slik at du både får presentert emnet, tekstvedleggene og drøftingen din i innledningen, og rundet av emnet og drøftingen din på en god måte i avslutningen.

Trinn 5 gir deg hjelp til korrektur og redigering av besvarelsen din før du leverer. Vi gir deg gode råd om hvordan du skaper logiske overganger, strammer opp innholdet og unngår typiske feil.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn