Religionskritikk

Her er vårt kompendium om religionskritikk, hvor vi gir deg et overblikk over emnet, som du vil støte på i Religion og etikk. 

Kompendiets primære fokus er den klassiske, tyske religionskritikken, men vi dekker også andre former for religionskritikk. 

Under er en oversikt over dette kompendiets innhold:

Utdrag

Under leser du et utdrag av kompendiet vårt:

Religionskritikk som kommer innenfra

I dette kompendiet beskjeftiger vi oss primært med religionskritikk som kommer utenfra, dvs. den negative tyske religionskritikken og ny-ateismen. Men religionskritikk kan også komme innenfra, dvs. fra religionens egne tilhengere. Dette kan ofte få svært store konsekvenser for religionens utvikling. Av bemerkelsesverdige eksempler kan følgende nevnes:

  • Jesu kritikk av den fariseiske jødedommen. Jesus gjør opp med fariseernes og de skriftklokes forståelse av Moseloven. Denne kritikken er begynnelsen på at en ny religion blir stiftet i form av kristendommen.
  • Martin Luthers kritikk av den katolske kirke. Det var både en filosofisk og praktisk religionskritikk, siden Luther både angrep kirkens lære og praksis. Denne kritikken fører til reformasjonen, hvor en helt ny retning av kristendommen utvikler seg, nemlig protestantismen.

Den interne religionskritikken kan altså ses som en forutsetning for at religioner utvikler seg eller at nye religioner stiftes. I alle religioner finnes det splittelser og retninger som oftest er oppstått på grunn av kritikk av religionen innenfra. 

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Religionskritikk

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.