Religion og etikk | Sammendrag

Her finner du sammendrag om ulike emner som du kan jobbe med i Religion og etikk. Vi dekker disse områdene:

Utdrag

Under ser du et utdrag av sammendragene om Religion og etikk:

Hadith

 • Hadith-tekstene er ikke åpenbaringer som Koranen
 • En hadith er en nedskrevet overlevering om Muhammeds handlinger og uttalelser
 • Muhammed er et forbilde for alle muslimer, derfor brukes hadither til å fastslå Muhammeds skikker og livsførsel (sunna)
 • Hadith er viktige for islamsk lov (fiqh og sharia )
 • Hadith fyller mange av Koranens «hull»
 • Alle hadith-tekster består av to elementer: beretterkjeden og selve beretningen
  • Beretterkjeden er de personene som har fortalt overleveringen videre fra Muhammeds tid
 • Hadith blir inndelt etter hvor troverdige de er av hadith-kyndige:
  • Sann
  • Akseptert
  • Svak
  • Oppdiktet
 • Vurderingen av hadiths troverdighet består av
  • Vurdering av beretterkjeden ut fra biografier om alle kjente berettere
  • Vurdering av om innholdet er i overensstemmelse med Koranen og islams grunnleggende verdier
 • Enorme mengder hadith-tekster er utvalgt, sortert og kommentert i store hadith-samlinger (800-1000 e.Kr.)
 • Hadith-samlinger inneholder 4000-8000 hadither, hvorav mange er gjentagelser
 • Hadith-samlinger er ofte inndelt etter emner

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Religion og etikk | Sammendrag

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.