Koranen

Guds eget ord

I islam kommer Guds ord til uttrykk gjennom en bok, nemlig Koranen. Her oppbevares Guds ord til Muhammed. I kristendommen tar Guds ord form som et menneske, nemlig Jesus. Det er derfor stor forskjell mellom Koranens status i islam og Bibelens status i kristendommen. I hellighet svarer Koranen til Jesus, da dette er Guds utvetydige åpenbaring til mennesket. Bibelen er derimot «inspirert» av Gud og den har derfor ikke samme hellige status i kristendommen som Koranen har i islam. I Koranen er det Gud som taler.

Som ikke-muslimer kan man lure på hvordan Muhammed har kunnet huske alt det Gud har åpenbart for ham, men for en muslim er alle ordene i Koranen hellige og man skal etterstrebe å kunne lese Koranen på arabisk. Dette er dens originale og guddommelige formulering. Det er bare på arabisk at Koranen er hellig og den egen...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn