De fem søylene i islam

De fem søylene er de fem grunnleggende elementene i en muslims gudedyrkelse og rituelle praksis. Når en muslim overholder disse fem «budene» er han en god muslim.

1. Trosbekjennelsen (Shahada)

 «Det finnes ingen andre guder enn Allah og Muhammed er hans sendebud». Dette er trosbekjennelsen som alle muslimer kan samles om. Hvis man kan si ja til disse to punktene og leve etter dem regnes man for å være muslim. Det anses ikke å være nødvendig med grundigere undervisning.

2. Bønnen (Salat)

For en rituell bønn er det mange regler som muslimene er forpliktet til å holde. Det gjelder både ordene som sies, tidspunktene for bønnen, retningen man ber i, stillingen man ber i og i hvilken rekkefølge, den rituelle renselsen før bønnen osv. Salaten skal fremsies så kort tid som mulig, etter at ropene fra minareten er ferdige. Da skal den troende muslimen forlate hverdagsverdenen og tre inn i bønnens hellige sfære. Salaten skal utføres når man er rituelt ren, noe som er et bevis på at den troende har gått ut av hverdagsverdenen og inn i bønnens hellige sfære. Man sk...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn