Historisk islam

På denne siden får du et historisk overblikk over Muhammeds liv og hvordan islam ble til.

De arabiske landene på Muhammeds tid

Før man kan begynne å forstå islam må man ha kjennskap til Muhammed. Man vet ikke nøyaktig hvilket årstall Muhammed ble født, men man antar at det var omkring år 570 i byen Mekka.

Befolkningen var beduiner preget av en gammel nomadekultur – veldig gammeldags kultur/levemåte – var nesten selvforsynt og hadde ingen kontakt med omverden. Kvinners stilling var dårlig – det var sønnene som arvet og nyfødte jenter ble ofte satt ut i ørkenen.

En truet samfunnsform

På Muhammeds tid oppstod det en krise for denne samfunnsformen. Mekka var blitt rikt og gamle tradisjoner begynte å gå i oppløsning. Rikdommen var veldig ulikt fordelt – Quraysh-klanen eide stort sett hele Mekka – Muhammed var født inn i denne klanen. Tradisjonelle og religiøse verdier var truet.

Religionen før Muhammed:

I det førislamske samfunnet dyrket man naturguder – hellige stener osv. Mekka ble en religiøs severdighet fordi det var der den hellige sorte stenen var. Stenen var inne i den hellige bygningen → Kabaen, som også senere ble den sentrale helligdommen i islam.

Guden ”Allah” ble på den tiden oppfattet som en slags skapergud.

Muhammeds første tid

Muhammed ibn-Abdulla ble oppdratt av sin onkel Abu Talib, fordi foreldrene hans døde da han var 6 år gammel. Det sies at Muhammed var handelsmann.

Åpenbaringene begynner

Muhammed mottar de første åpenbaringene i en alder av 40, omkring år 610. Engelen Gabriel kommer til ham med en silkebrokade og tvinger ham til å lese hva som står på det – det står skrevet: «Les i din Herres navn. Han som skapte mennesket av en dråpe blod. Les: Din Herre er den store velgjører, som ved pennen lærte mennesket om ting det ikke kjente.» - Muhammeds første åpenbaring!

 

Selvbevisstheten vokser

Dette var den første av Muhammeds åpenbaringer, og han fikk mange flere. Alle disse åpenbaringene huskes av hans tilhengere og er skrevet ned i muslimenes hellige bok – Koranen.

Muhammed vet ikke hva han skal gjøre med disse...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn