Kastesystem og kultur

Kastesystem

Kastesystemet er et samfunnsrelatert fenomen som har et religiøst utgangspunkt. Ordet «kaste» brukes spesielt av europeere som et samlet begrep om de hinduistiske begrepene varna og jati, som er to ulike deler av kastesystemet. 

Hinduene tror at det er folks karma som bestemmer hvilken kaste de blir født inn i. Har man vært et godt menneske blir man født i en høy kaste, og har man vært et dårlig menneske blir man født i en lav kaste. 

Jo høyere kaste, desto flere regler skal følges. En brahmin, som er den høyeste kasten, skal leve vegetarisk og avstå fra alkohol. Sex utenfor ekteskap er også forbudt. Lavere kaster og kasteløse spiser svin.

Kasteløs

En tredjedel av den indiske befolkningen kalles for «kasteløse». De blir kalt for kasteløse fordi de har falt utenfor hovedkastene. Kastehinduer ser ofte på de kasteløse som urene, og derfor blir de kasteløse ofte gatefeiere, toalettvaskere osv. Flere steder har de ikke adgang til templene heller. Mange høykastehinduer betrakter ikke de kasteløse som hinduer, fordi hvis man er kasteløs så...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn