Hinduistiske guder og gudsdyrkelse

Trimurti – tre guder

Tradisjonelt snakker man om tre guder i hinduismen (trimurti):

  • Brahma – skaperen
  • Vishnu – opprettholderen
  • Shiva – ødeleggeren

Den dag i dag er Brahma ikke lenger en like stor del av gudsdyrkingen i hinduismen, og sees ikke så mye i templene som på mytologiske bilder. 

Hovedgudene nå er Vishnu, Shiva og Shakti/devi (gudinnene).

Vishnu

Vishnu er den milde og mer moderate av de tre hovedgudene. I tillegg til å opptre i sin egen skikkelse, kan han også bli sett i form av en rekke inkarnasjoner (avatarer), hvorav de to viktigste er Rama og Krishna.

Rama: Rama er kjent som helten i det store eposet Ramayana. I moderne tid har han blitt den viktigste guden for mange hinduer, fordi han beskrives slik av den hindunasjonalistiske bevegelsen. De har som mål å gjøre det multikulturelle India til en hinduistisk nasjon. 

Lakshmi: Vishnus kvinnelige partner (Vishnus shakti). Hun er personifiseringen av skjønnhet og gudinne for rikdom, lys og kjærlighet. Hun blir sett på som både universets og Ramas mor.

Vaishnavisme er en retning innenfor hinduismen der Vishnu blir ansett som hovedguden. Mannlige Vishnu-dyrkere har ofte to loddrette streker i pannen, som skal samles over neseryggen slik at figuren danner en V.

Krishna

Krishna opptrer som en inkarnasjon av guden Vishnu i skriften Bhagavad Gita. Han er en av de mest populære gudene i hinduismen, og hans fødselsdag feires ofte på en måte som kan minne om måten den vestlige verden feirer jul på. 

I noen former for hinduisme blir Krishna sett på som den høyeste guddommeligheten. Han er skaperen og opphavet til alt. Du har kanskje selv sett tilbedelse av Krishna fra Hare Krishna-bevegelsen, som er en av de mest utbredte typene av hinduisme i Vesten.

Rama

Rama er kjent som helten i det store eposet Ramayana. Han er en av guden Vishnu sine avatarer, det vil si en av de mange skikkelsene som Vishnu har vist seg i. Han beskrives alltid med pil og bue, klar til å slåss mot det onde, og fremstilles som en ideell mann og et perfekt menneske. 

I moderne tid har han blitt den viktigste guden for mange hinduer, fordi han beskrives slik av den hindun...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn