Hinduisme | Notater og sammendrag

Sørg for å få 100% styr på hinduismen med Studienetts grundige notater til hinduismen. Notatene hjelper deg med forberedelse til undervisning og til eksamen i Religion og etikk. Disse notatene dekker det meste av hinduismen, og gir deg gode forklaringer på blant annet:

 • Hinduismens historie
 • De mest sentrale gudene
 • Hinduistisk etikk
 • Vedaene, upanishadene, bhagavadgita
 • Ritualer og gudsdyrkelse

Notatene er enkle å bruke, og du kan kjapt slå opp ulike ting som du lurer på. Notatene er spesielt gode til eksamen eller prøvesituasjoner i Religion og etikk, eller hvis du skal holde en kort presentasjon om hinduismen.

Få adgang nå og få en komplett oversikt over alt du skal kunne om hinduismen til eksamen i Religion og etikk på Vgs.

Utdrag av nettboken:

Hinduismen er mest sannsynlig den eldste religionen i verden, men også en av de mest innviklede. Det er ikke mange mennesker som kan si at de har fullt overblikk over hva hinduismen er og dreier seg om. Selv om man forstår en del av hinduismen, er det alltid mange andre deler som man ikke vet noe om.

Noen mener at «hinduisme» egentlig bør ses på som en felles betegnelse for mange ulike religioner som finnes i India (f.eks. vishnuisme, shivaisme, shaktisme, bhaktisme, samt flere andre ulike blandinger og retninger). Derimot er det også en så sterk sammenheng mellom de forskjellige tradisjonene og retningene at det gir mening å omtale hinduisme som én religion.

  Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

  Få tilgang til hele nettboken.

  Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

  Kjøp medlemskap nå

  Allerede medlem? Logg inn

  Hinduisme | Notater og sammendrag

  [2]
  Brukernes anmeldelser
  • 16.04.2016
   Skrevet av Elev på Vg3
   Her er gode stikkord og ideer for videre læring!
  • 01.05.2016
   Skrevet av Elev på Vg3