Hinduisme | Notater og sammendrag

Få hjelp til hinduismen med Studienetts notater. Notatene hjelper deg med forberedelse til undervisning og til eksamen i Religion og etikk. Disse notatene dekker det meste av hinduismen, og gir deg gode forklaringer på blant annet:

 • Hinduismens historie
 • De mest sentrale gudene
 • Hinduistisk etikk
 • Vedaene, upanishadene, bhagavadgita
 • Ritualer og gudsdyrkelse

Studienett sin veiledning viser deg det du trenger å vite om hinduismen i Religion og etikk på VGS. 

Notatene kan hjelpe deg med både lekser, prosjekter, innleveringer og til forberedelse til prøver og eksamen i Religion og etikk. Nettboken er delt inn logisk og starter med hinduismens historie og slutter med en liste over de ulike ritualene, det er derfor enkelt for deg å finne frem til akkurat det du søker etter.

Fakta om hinduismen

Hinduismen er mest sannsynlig den eldste religionen i verden, men også en av de mest innviklede. Det er ikke mange mennesker som kan si at de har fullt overblikk over hva hinduismen er og dreier seg om. Selv om man forstår en del av hinduismen, er det alltid mange andre deler som man ikke vet noe om.

Noen mener at «hinduisme» egentlig bør ses på som en felles betegnelse for mange ulike religioner som finnes i India (f.eks. vishnuisme, shivaisme, shaktisme, bhaktisme, samt flere andre ulike blandinger og retninger). Derimot er det også en så sterk sammenheng mellom de forskjellige tradisjonene og retningene at det gir mening å omtale hinduisme som én religion. 

 • Er en av verdens eldste religioner (beregnet til ca. 1500 f.Kr.)
 • Har ca. 900 millioner tilhengere, mesteparten i India
 • Har ingen kjent grunnlegger, slik som buddhisme, kristendommen og islam
 • Ordet hindu er et persisk ord om folkene som bodde ved Indus-elven
 • Begrepet hinduisme er et europeisk begrep
 • Hinduene kaller religionen for sanatama dharma, som betyr den evige sannhet/religion
 • Hinduismen har ikke en spesifisert trosbekjennelse
 • Hinduismen er i slekt med buddhismen
 • Hinduismen kan deles opp i tre hovedretninger, som ikke er helt adskilte:
  • Vishnuisme (vaishnavisme): fokuserer på guden Vishnu og avatarene hans
  • Shivaisme (shaivisme): fokuserer på guden Shiva og hans avatarer
  • Shaktisme: fokuserer på gudinnene og den guddommelige energien shakti.

 

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Hinduisme | Notater og sammendrag

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 16.04.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Her er gode stikkord og ideer for videre læring!
 • 23.09.2020
 • 01.05.2016
  Skrevet av Elev på Vg3