Buddhismens retninger

Det finnes flere retninger i buddhismen. På denne siden får du et overblikk over de mest utbredte retningene.

Mahayana

 «Det store fartøy» (flere vil kunne oppnå Nirvana). 

Dette er en mer folkelig retning innenfor buddhismen, hvor det er lettere å oppnå Nirvana.

  • Alle har en «Buddha-natur» og kan dermed oppnå Nirvana, fordi de kan finne den i seg selv.
  • ...

Theraveda / hinayana 

«Det lille fartøy» (kun få kan oppnå Nirvana). Denne retningen er den mest opprinnelige og den som sannsynligvis ligger tettest opp til Buddhas lære

...

Vajrayana

«Diamant/tordenkile-fartøyet» (bryter gjennom illusjoner)

  • Bodhisattva-ideal: De som oppnår erkjennelse lar seg reinkarnere som tulkuer/lamaer fremfor å gå inn i Nirvana (f.eks. Dalai Lama).
  • ... 

Tibetansk buddhisme

Lama: Ærestittel for en fullt innviet munk. Brukes nå som høytidelig tittel for beboere i et kloster. 

Forholdet Lama/lekmenn: Når en lekmann ønsker opplysning velger han ut en lama. Videre må han overgi sin vilje, den 4. skandha, jf. De 5 Skandhaer, til Lamaens bevissthet, hans 5. skandha. Lekmannens bevissthet styres dermed av Lamaens bevissthet, som styrkes bl.a. gjennom meditasjon. Når den er sterk nok kan lekmannen overta viljen igjen. Prosessen er en aktiv måte å overgi seg til en renere bevissthet. 

...

Zen

Zenbuddhismen er en retning innenfor buddhismen som er spesielt utbredt i Japan og Kina. Retningen er grunnlagt av munken Bodhidharma ca. 520 evt.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn