Ordliste

Ahimsa: ”ikke-vold”. Det sentrale begrepet i buddhistisk etikk, som handler om å ikke gjøre noe som kan føre til noen form for dårlig karma.

Anatman: ”ikke-jeg”. Det buddhistiske begrepet for at det ikke finnes noe jeg eller noe selv.

Arhat: betyr ”verdig”. I Theravada/Hinayana er arhat en som har oppnådd den endelige opplysningen (bodhi) gjennom mange liv og mye meditasjon.

Ashoka: Indisk konge som anses for å være den viktigste personen for utbredelsen av buddhismen i India. Han levde fra ca. 274 – 232 f.Kr.

Askese: Avholdenhet fra alle former for nytelsesmidler slik som alkohol, sex, unødvendig mat og klær osv. Askese utøves for å oppnå en sterk selvkontroll og minimere dannelsen av karma. 

Atman: ”jeg” / ”selv”

Benarestalen: Buddhas tale etter hans endelige opplysning, bodhi. Her snakker han om læren (dharma) om de fire edle sannheter og middelveien. 

Bhagavat: ”Herre” / ”opphøyet”

Bodhi: Den endelige opplysningen. Dette er siste stadiet på veien til erkjennelse og allvitenhet.

Bodhi-treet: Det treet som Siddharta Gautama satt under da han oppnådde den endelige opplysningen og ble Buddha. 

Bodhisattva: En person som har oppnådd opplysning, men som likevel lar seg gjenføde for å hjelpe andre til å oppnå opplysning. 

Dukkha: Lidelse. Betyr egentlig feilaktig anstrengelse. 

Kanon: betyr rettesnor og er buddhismens hellige skrifter som fungerer som retningslinjer for de troende. Det finnes ikke kun en lett overkommelig bok som i islam, kristendommen og jødedommen. Det er mer noe liknende et mindre bibliotek. Det finnes tre samlinger på tre forskjellige språk: kinesisk, pali og tibetansk. 

  • De skriftene som ble skrevet på pali ble skrevet i Sri Lanka i det 1. århundre f.Kr. og består av 55 bøker. 
  • De kinesiske er skrevet omkring begynnelsen av vår tidsregning og brukes i Kina, Japan og Korea. Det er 55 bøker på 1000 sider hver.
  • Den tibetanske kanon består av 200 bind.

Det er store sprang mellom pali og den kinesiske kanon og ennå større mellom den kinesiske og den tibetanske. 

Mandala: En helhet av geometriske symboler som er bygget opp rundt et sentrum. Symboliserer kosmos. Består av geometriske symboler for Buddhaer og boddhisattvaer. Brukes i Vajrayana-buddhismen.

Mantra: Ulike setninger som munkene gjentar igjen og igjen under meditasjon.

Mara: Fristeren som holder livshjulet. Mara prøver å lokke fram begjæret som holder mennesket fast i samsara og dermed i lidelsen. 

Samadhi: Meditasjonens siste og høyeste stadium før befrielsen. Ren bevissthet uten tilknytning til noe ytre objekter. 

Sangha: Det buddhistiske munkesamfunnet.

Stupa: Fundamentalt symbol, en parallell til det kristne korset. Opprinnelig et gravmonument. Buddha ba om å få asken sin bygget inn i en stupa. Stupaene står foran klostre og inneholder hellige gjenstander (relikvier). Stupaen ses som et symbol på buddhasinnet og symboliserer veien til Nirvana. De ble bygget på viktige og sentrale steder i Buddhas liv. 

Sunyata: Paradoksalt begrep, spesielt i Mahayana, som beskriver verden som en enhet hvor opphevelsen av alle motsetninger er total tomhet. 

Sutra: Hellig tekst i buddhismen. Sanskrit for ”tråd av regler”. Inneholder Buddhas taler og er derfor den viktigste delen av de hellige tekstene. 

Tantra: Et ritual. Utvidede teknikker for meditasjon som bruker mer praktiske metoder for å oppnå erkjennelse. F.eks. mantraer, kropps- og håndstillinger og pusteøvelser. Formålet med tantra er å forene så mange nivåer av bevissthet som mulig i ett enkelt ritual eller én meditasjon. Dette vil til slutt føre til oppnåelse av Nirvana. 

Trikaya: De tre aspektene av Buddha; den historiske Buddha, den åndelige gleden og den kosmiske Buddhanaturen.

Tripitaka: De buddhistiske hellige tekstene. En tekstkanon som består av tre hovedavsnitt:

  • vinya-pitaka (ordensregler for munker)
  • sutra-pitaka (Buddhas prekener og dermed den viktigste delen)
  • abhidharma-pitaka (kommentarer til Buddhas lære)

I Mahayana-buddhisme er det laget en fjerde del med tantraer og kommentarer. 

Triratna: De tre juveler (trosbekjennelsen), hvor buddhister tar tilflukt til Buddha, dharma og sangha.