De viktigste begrepene i buddhismen

På denne siden får du et overblikk over de viktigste begrepene i buddhismen.

De tre Juveler - trosbekjennelsen (triratna)

Jeg tar tilflukt i Buddha. Jeg tar tilflukt i Dharma (læren). Jeg tar tilflukt i Sangha (fellesskapet, det buddhistiske samfunn)

Tibetanske buddhister legger ofte til: til Lama (den personlige, opplyste læreren).

Buddha (læreren),
Dharma (læren) og
Sangha (det religiøse fellesskapet)

 

er de tre viktigste instansene (de tre juveler) i en buddhists liv. 

De fire edle sannheter

Et avgjørende steg for å komme ut av samsara er å erkjenne de fire edle sannheter. Buddha formulerte dem slik:

 1. Alt er lidelse (dukkha), fordi alt er forbigående.
 2. Lidelsens årsak er uvitenhet og begjær som gjør at vi fortsetter å tørste etter livet.
 3. Lidelsens opphør inntrer med en gang man har oppnådd kunnskap og frigjort seg fra begjæret.
 4. Veien ut av lidelsene er Den åtteleddede veien!

Den åtteleddede veien

Den åtteleddede veien er veien til fullstendig opplysning og ut av samsara. 

 1. Rett forståelse ~ De 4 edle sannheter
 2. Rett tenkemåte ~ å velge å følge Buddhas dharma (lære)
 3. Rett talemåte ~ å snakke pent uten å være styrt av begjær og følelser
 4. Rett handling ~ gode gjerninger
 5. Rett levevis ~ den gylne middelvei (dvs. en mellomting mellom luksus og askese)
 6. Rett anstrengelse
 7. Rett oppmerksomhet
 8. Rett meditasjon

 

1-2 handler om den rette erkjennelse.
3-5 handler om den rette handlemåte og moral.
6-8 handler om å jobbe med sinnet og oppnå selverkjennelse.

Ved å gå den åtteleddede vei stopper man årsaksrekken og dannelsen av karma og man oppnår befrielse fra samsara. 

De fem skandhaer

De fem skandhaer er læren om hva mennesket består av. I følge buddhismen har ikke mennesket et jeg eller en kjerne, men består bare av samspillet mellom fem foranderlige elementer, de fem skandhaer:

 1. Kropp            
 2. Følelser            
 3. Forestillingene: tanker, fantasier 
 4. Viljen/viljesytring => handlinger =>
...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn