De viktigste begrepene i buddhismen

På denne siden får du et overblikk over de viktigste begrepene i buddhismen.

De tre Juveler - trosbekjennelsen (triratna)

Jeg tar tilflukt i Buddha. Jeg tar tilflukt i Dharma (læren). ... 

De fire edle sannheter

Et avgjørende steg for å komme ut av samsara er å erkjenne de fire edle sannheter. Buddha formulerte 

...

Den åtteleddede veien

Den åtteleddede veien er veien til fullstendig opplysning og ut av samsara. 

...

De fem skandhaer

De fem skandhaer er læren om hva mennesket består av. I følge buddhismen har ikke mennesket et jeg eller en kjerne, men består bare av samspillet mellom fem foranderlige elementer, de fem skandhaer:

...

Dharma og karma

Dharma er Buddhas lære og den veien som buddhistene må følge for å oppnå Nirvana. En sentral del ved dharma er at utøveren ikke bare blindt skal akseptere læren, men man skal selv erfare sannheten i Buddhas lære. Dharma består i hovedsak av de 4 edle sannheter og den åtteleddede vei. 

...

Lidelse (dukkha)

  • Livet er en ustoppelig prosess og har ingen uforanderlig kjerne. Det er ikke noe som er uforanderlig eller stabilt
  • Alt er forbigående og utrygt
  • ...

Middelveien

Buddha erkjente at ren askese og forsakelse av verden ikke leder til befrielse. 

...

Nirvana

Nirvana er den buddhistiske frelsen. Det er ikke et paradis, slik som man har i islam og kristendommen,

...

Samsara

Samsara er livshjulet, gjenfødelsens kretsløp. Dvs. forestillingen om at alt liv er fanget i et uendelig kretsløp av fødsel, død og gjenfødelse. Karmaen fra ens tidligere liv bestemmer hva man gjenfødes som i det neste livet. I buddhismen er Samsara en illusjon som man til slutt må erkjenne og unnslippe. 

... 

Årsaksrekken

Bak forestillingen om Samsara ligger læren om årsaksrekken, nemlig at alt i verden er hverandres årsak og virkning, og på den måten oppstår alt samtidig. Ved å stoppe ett ledd i årsaksrekken stopper man dermed også de andre. På den måten unngår man å skape ny karma og oppnår befrielse fra Samsara

...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn