Om religion

Ordets betydning: Fra latin religio - å binde noe sammen, skape kontakt mellom den jordiske og den guddommelige verden.

Hva er religion?

Religionens påstand er at den formidler sannheten om verden og om hvordan mennesker kan oppnå den riktige forbindelsen til det guddommelige.

Religion handler ikke nødvendigvis om tro, men ofte i større grad om en særskilt livsstil, et særskilt menneskesyn og en særskilt måte å anskue verden på. Religion består i stor grad av handlingsmønstre, ritualer, fortellinger (myter), daglig praksis, sosialt liv, kultur osv. Religion handler om en bestemt livspraksis og et bestemt syn på verden.

  • Religion handler om det basale; overlevelse, håndtering av kriser.
  • Religionen angir en konkret måte å leve på for mennesket.
  • Religion er et system som gir mennesket en konkret retning og gjør det i stand til å klare seg i verden.
  • Religion er et kommunikasjonssystem som formidler kontakten mellom den jordisk
...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn