Ordliste

Ordliste med øvrige religiøse begreper og fenomener.…

...

Agnostisisme

(agnosis = "ikke-viten"…

...

Animisme

En primitiv …

...

Ateisme

Ikke-tro p…

...

Axis mundi

Et religionsvitenskapelig begrep som …

...

Blasfemi

Gu…

...

Bønn

Henvendelse til en eller fl…

...

Sivilreligion

"Erstatningsreligion" …

...

Divinasjon

Spådomskunst…

...

Ekstase

Betyr "å stå utenfor seg …

...

Emisk og etisk

Emisk betyr at forskeren ser en kultur eller et system inn…

...

Eskatologi

(Fra gresk: "eschatos" = y…

...

Frelsesreligion

En relig…

...

Fruktbarhetsreligion

Religion h…

...

Fundamentalisme

En generell betegnelse for en form …

...

Kultanlegg

Et kultsted eller et mål for valfart eller pilegrimsreise. Det knyttes ofte en myte opp til et kultanlegg. Denne myten fortel…

...

Hellig tekst

Religiøse tekster som er anerkjent som virkningsfulle ritualtekster, eksempla…

...

Hellig tid

En spesiell tid som er annerledes enn d…

...

Hierofani…

...

Hieros gamos

Et hellig samleie/e…

...

Initiasjon

"Innvielse". I initiasjons…

...

Inkarnasjon

(Fra latin - betyr "i kjøtt") Et guddommeli…

...

Kaos og kosmos

Kosmos = den guddommelige orden, som…

...

Konvertere

Omvendelse. …

...

Kulten

Den delen av en religion som kommer til u…

...

Mana

Betyr "makt" eller "kraft". Mana er en hellig, overnaturlig kraft som fin…

...

Medium

Et mellomledd.…

...

Monoteisme og monolatri

Monoteisme

Betegnelse på o…

...

Mystikk

Intens…

...

Ortodoksi

Den riktig…

...

Pluralisme

En tilstand hvor flere livssyn trives side…

...

Polyteisme

Religiøs orient…

...

Profet

Budbringer og menneskelig …

...

Reinkarnasjon

Gjenfødelse. Oppfa…

...

Relikvie

En spesi…

...

Sekularisering

Betyr "verdsliggjørelse". Sanfunnslivet og religion fj…

...

Synkretisme

Sammenblandin…

...

Tabu

Forbud og f…

...

Teofani

Fra gresk: "en …

...

Teokrati

En samfunnsform hvor samfunnet styres av …

...

Totemisme

En mystisk og hellig f…

...

Transcendent

Noe som overgår denne verden…

...

Åpenbaring

Betegnelse for at det guddom…

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn