Begreper og fenomener i Religion og etikk

Få en god oversikt over begreper og fenomener innenfor Religion og etikk med Studienetts dyptgående notater og sammendrag.

Denne nettboken hjelper deg til å forberede deg best mulig til eksamen i Religion og etikk på Vgs. Her får du en forklaring på viktige begreper og fenomener innenfor faget. Notatene er også enkle å bruke under prøver og eksamen, med en egen ordliste over de viktigste begrepene i religion til slutt. 

I tillegg til en forståelse av de ulike store religionene, kreves det at du kan forklare hva som kjennetegner en religion og drøfte likheter og ulikheter. Dette og mer blir dekket i Studienetts notater.

I denne nettboken kan du blant annet lese om:

 • Hva er religion?
  • Religionens dimensioner
  • Religionenes kritikk av hverandre
 • Fenomenologi
  • Myter - hvad er en myte? Hvad er myters funksjon?
  • Ritualer - Overgangsritualer og andre ritualer. Ritualers funksjon.
  • Hellig og profan
  • Rent og urent
  • Etik k
  • Offer
 • Praktisk ordliste over hyppige begreper

Få adgang nå og få en komplett oversikt over alle viktige begreper du skal kunne til eksamen i Religion og etikk. 

Utdrag av nettboka:

I religionen er det er forestilling om at begivenhetene i den hellige verden er avgjørende for hvordan det går med mennesker i den alminnelige, profane verden. Det betyr derfor mye hvordan mennesker forholder seg til det hellige og den hellige kraft. Ofte må det spesielle, innvidde personer til for å håndtere det hellige. Det kan f.eks. være prester, sjamaner og heksedoktorer. 

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Begreper og fenomener i Religion og etikk

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 26.05.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  utrolig hjelpsom!
 • 05.04.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
 • 16.11.2015
  Bra. Oversiktlig og hjelpsom!