Reklamer fra Det Norske og Statoil | Norsk hovedmål | Høst 2014

I dette notatet gir vi deg hjelp til å komme i gang med din oppgave. Dette gjør vi ved å vise en rekke eksempler på mulige analyser og sammenligninger av reklameannonsene fra Det Norske og Statoil.

Oppgaven er gitt til norsk skriftlig eksamen, hovedmål, høst 2014.

Oppgaveformulering

Vedlegg:

  • Reklame for oljeselskapet Det Norske, fra forskingstidsskriftet Gemini 01/2014 
  • Reklame for oljeselskapet Statoil, Dagbladet/Magasinet 31.05.2014 

Analyser og sammenlign de to reklamene.

Kommentar: I svaret ditt skal du si noe om de ulike elementene og samspillet mellom dem i begge reklamene, og sammenligne dem. Bruk relevant fagspråk. Du kan bruke begreper fra retorikken, men det er ikke et krav. 

Du får hjelp med alt du trenger for å skrive reklameanalysen. Vi gir inspirasjon til å analysere reklamene og ser på oppbygging, visuelle virkemidler, samspill mellom tekst og bilde og bruk av etos, logos og patos. Vi sammenligner bruken av virkemidler i de to annonsene og hvordan de to annonsene forsøker å selge budskapet. Vi ser også på effekten på mottakerne. Fungerer den ene reklamen bedre enn den andre?

I tillegg får du bakgrunnskunnskap om reklamene. Her tar vi for oss kunnskap om det norske oljeeventyret, Ivar Aasen og de to selskapene Statoil og Det Norske Oljeselskap.

Det kommer ikke like klart frem med en gang hva reklamene formidler. Derfor må mottakeren lese og tolke for å forstå budskapene. I begge reklamene spiller den norske nasjonalfølelsen en sentral rolle. Nasjonalfølelsen knyttes til oljeselskapene og oljeeventyret gjennom ulike virkemidler.

Hjelp til oppgavetypen

Trenger du hjelp til oppbygging og skriving av oppgavetypen? Se Studienetts oppskrift på reklameanalyse her:

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Reklamer fra Det Norske og Statoil | Norsk hovedmål | Høst 2014

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.