Språklige virkemidler i reklamer

Språklige virkemidler som slagord, plussord og bildespråk kan være veldig virkningsfulle i en reklame. I analysen din kan du undersøke hva teksten/språkbruken betyr for reklamens tiltrekningskraft på mottakeren.

  • Hvilken form for tekst/språkbruk finnes det i reklamen?
  • Hvilke betydninger kan ligge i reklamens tekst?
  • Og fremfor alt: Hvordan virker språkbruken på reklamens mottakere?

Analyse av språklige virkemidler

  • Brukes det slagord/slogan/motto? Slagord er alltid lette å huske, og det er avgjørende for reklamen at mottakerne kan huske produktet. (F.eks.: “Et lite stykke Norge”, “Just do it”).
  • Brukes det kjente talemåter, ordspill eller andre kjente vendinger? (F.eks.: ”forandring fryder”).
  • Plussord, positive ord og bruk av billedspråk stiller produktet i et positivt lys. (F.eks. ”et lite stykke Norge”, ”bare lave priser”).
  • Brukes det gjentagelse, overdrivelse, kontraster, humor eller rim? Dis
...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn