Image og Livsstil

Veldig mange reklamer spiller på å knytte produktet til en populær livsstil eller et populært image som mottakerne gjerne vil oppnå. Dette er en form for sekundær bruksverdi, altså en verdi som kommer i tillegg til produktets egentlige bruksverdi.

Sekundær bruksverdi

Reklamen ønsker som regel å få det til å se ut som om mottakeren oppnår denne bestemte livsstilen eller dette positive imaget ved å kjøpe produktet.

  • Gir reklamen uttrykk for en bestemt livsstil eller et bestemt image?
    • F.eks. maskulinitet, sexappell, eleganse, luksus, skjønnhet, kul livsstil, sporty livsstil, miljøriktig livsstil e.l.?
    • Hvordan kommer denne livsstilen/dette imaget til uttrykk i reklamen?
    • Hvordan knyttes produktet til denne livsstilen/dette imaget i reklamen?
  • Bruker reklamen kjente eller vakre personer for å skape et bestemt image?
  • Hvordan påvirkes mottakerne av livsstilen/imaget i reklamen?

Re

...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn