Reklamer som forteller en historie

Forteller reklamen en historie? Hvordan virker denne historien på mottakerne?

  • Er det et klimaks eller et poeng i historien? Hvordan er dette klimakset eller høydepunktet med på å fremstille produktet?
  • Er det personer eller ting i reklamens historie? Hvordan fremstår disse? (f.eks. en kvinne og en mann på en motorsykkel i en reklame for herreparfyme)
    • Hva er forholdet mellom personene i reklamen? Og mellom personene og tingene i reklamen? (Eksempel: Kvinnen sitter bakerst på motorsykkelen og holder rundt mannen. Hun virker forelsket og imponert over mannens evne til å kontrollere motorsykkelen).
    • Sendes det bestemte signaler ved hjelp av kroppsspråk i reklamen? (Eksempel: Kvinnen virker veldig interessert i mannen gjennom måten hun sitter på motorsykkelen og holder rundt ham. Mannen virker selvsikker gjennom måten han sitter på motorsykkelen. I reklamen forbindes alt dette med parfymen som mannen bruker).
  • Hvilken stemning formidler reklamens historie? Hvilke følelser fremkaller reklamen hos mottakeren? Dette kan være vidt forskjellig, alt etter hva slags reklame det er. For eksempel vil en reklame for et reisebyrå med et bilde av en palmestrand fremkalle en glede hos iakttageren, mens et bilde av røykelunger for en antirøyke-kampanje vil ha den motsatte hensikten.
  • Hvilken livsstil og hvilket image gir reklamen uttrykk for gjennom sin historie og stemning?