Reklamesjangeren: Typer og kjennetegn

Reklamen er en av de type tekstene som vi oftest møter på. Den reklamerer for noe; dvs. at den som regel prøver å gjøre oppmerksom på et bestemt produkt og få mottakerne til å kjøpe dette produktet. Reklame er en mediesjanger som hører til typen overbevisende tekster.

Reklamesjangerens kjennetegn

  • Reklamen appellerer sterkt til mottakerne, dvs. at den vil påvirke og overbevise mottakeren.
  • Reklamen vil få mottakeren til å kjøpe noe, like noe eller støtte en bestemt sak.
  • Viser kun de positive sidene ved det som det reklameres for, ikke de negative sidene.
  • Bruk av billedlige, språklige og retoriske virkemidler til å overbevise mottakeren.
  • Dessuten brukes det ofte ulike reklame-grep som virkemidler for å påvirke mottakeren: f.eks. kjente personer (kjendis-k
...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn