Mal for Reklameanalyse

Her får du en mal for reklameanalyse. Den gir deg et overblikk over hvordan du kan analysere en reklame.

Malen er en kort analysemodell til reklame. Du kan kikke på punktene for å få mye mer hjelp til å analysere de enkelte delene av reklamen.

Du trenger ikke å komme inn på alle punktene fra malen når du skal skrive en reklameanalyse. Velg derimot det som er mest relevant og interessant for nettopp din reklame.

Mal for reklameanalyse:

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn