Målgruppe og mottakere

Målgruppen er ekstremt viktig i en reklameanalyse. Analysen din skal nemlig vise hvordan reklamen prøver å overbevise målgruppen/mottakerne om at produktet er verdifullt og at de bør kjøpe det.

Når du analyserer mottaker og målgruppe i reklamen kan du f.eks. se nærmere på følgende:

 • Hvilken målgruppe henvender reklamen seg i hovedsak til?
  • En bred målgruppe (de fleste nordmenn).
  • Eller en mer snever gruppe (f.eks. unge kvinner).
 • Hvordan kan man se at reklamen henvender seg til en bestemt målgruppe?
  • Mediet vil noen ganger si noe om hvilken gruppe i samfunnet reklamen er rettet mot. Er reklamen f.eks. i et bilmagasin er det sannsynlig at den henvender seg til middelaldrende menn. Hvis det derimot er en reklame i et motemagasin er målgruppen sannsynligvis yngre kvinner.​
 • Hvordan forsøker reklamen å overtale målgruppen?
  • Hvilke virkemidler brukes for å appellere til målgruppen?...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn