Kameraføring

Kameraføring er viktig for reklamefilmens uttrykk

Kameraet kan beveges på en rekke ulike måter som kan være viktige for reklamefilmens uttrykk. Det er f.eks. stor forskjell på om kameraet står helt stille eller om det hele tiden er i bevegelse. Dette har en betydning for hvilken stemning mottakerne kommer i.

  • En kameraføring med mye bevegelse skaper dynamikk og spenning, noe som er med på å holde oppe mottakerens interesse.
  • En veldig rolig kameraføring gir derimot fokus og god mulighet for å formidle et klart budskap til mottakerne.

Zoom

Zoom brukes for å fokusere på noe bestemt, ofte en persons ansiktsuttrykk. På den måten tydeliggjøres personens følelser for mottakerne, som påvirkes sterkere av et bilde som er zoomet inn.

Panorering

Kameraet står ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn