Virkemidler i reklamefilm

I reklameanalysen din er det viktig at du drar inn noen av de filmatiske virkemidlene som f.eks. bilde, lyd, klipping og kameraføring. Analysen din går ut på å vise hvordan disse virkemidlene er med på å understreke reklamefilmens budskap og å selge produktet til mottakerne.

Innholdsfortegnelse

Klipping 

Klipping av en reklame handler om hvordan de enkelte scenene er klippet sammen til en sammenhengende reklamefilm. Klippingen kan ha stor betydning for hvilket inntrykk reklamefilmen gir til mottakerne. Det er f.eks. stor forskjell på om det klippes fort eller sakte.

Her kommer vi inn på de viktigste faktorene som spiller inn i klippingen av en reklamefilm.

Hvordan er rytmen i klippingen?

  • Hurtig klipping, dvs. at det klippes forholdsvis mange ganger. Det går kanskje maksimalt 2 sekunder mellom hver klipping. Dette gir en god dynamikk og et h
...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn