Analyse av TV-reklame

En TV-reklame er den typen reklamefilm som er mest brukt. TV-reklamer kjennetegnes som regel ved å være kortfattet, oppsiktsvekkende og henvendt til den alminnelige nordmannen som ser på tv. TV-reklamen skal altså nå bredt ut og være tiltalende for ulike målgrupper.

Det er likevel forskjellige målgrupper for TV-reklamer, alt etter hvilke tv-programmer de vises i forbindelse med.

I forbindelse med en fotballkamp blir det f.eks. nesten alltid sendt TV-reklamer som henvender seg til menn. Mens i forbindelse med reality-programmer som Unge mødre og Top Model  sendes det ofte reklamer som henvender seg til kvinner.

Analysemodellen

Denne analysemodellen for reklame dekker naturligvis også analyse av TV-reklamer. Du kan bruke modellen uansett om du skal analysere en TV-reklame, en internettreklame eller en annen type reklamefilm.

Klikk på det du vil ha hjelp til: