Analyse av en reklamefilm

Reklamefilmer er ofte noe vi ser på tv, men det er også utbredt med små reklamefilmer på internett.

Å skrive en analyse av en reklamefilm vil si å undersøke hvordan reklamefilmen ønsker å få produktet til å fremstå på en god måte, og få mottakerne til å kjøpe produktet.

Når du skal analysere en reklamefilm, skal du altså gå i dybden og se nærmere på hvordan produktet fremstilles i reklamen.

Reklamefilmens formål

Formålet med en reklame er alltid å selge et produkt til en målgruppe, eller å få folk til å like et bestemt firma eller en organisasjon.

Det er en sentral del av analysen din å vise hva reklamen ønsker å selge, hvordan den selger det og hvem den henvender seg til.

Fortellertekniske virkemidler

Fortellerteknikken i en reklamefilm handler om hvilke virkemidler som brukes til å ’fortelle’ reklamen. Uansett om det er en egentli...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn