AIDA-modellen i reklamer

I mange tilfeller gir det mening å analysere reklamer ved hjelp av AIDA-modellen.

AIDA er en engelsk modell som er mye brukt innenfor reklame og markedsføring fordi den fokuserer på å fange mottakernes/forbrukernes oppmerksomhet og få dem til å handle på en bestemt måte (ofte å kjøpe et produkt).

A – står for Attention: Å fange mottakerens oppmerksomhet (attention).

I – står for Interest: Å skape interesse for produktet hos mottakerne.

D – står for Desire: Å få mottakerne til å ønske seg (desire) produktet.

A – står for Action: Å få mottakerne til å handle (action), dvs. kjøpe.

Analyse med AIDA-modellen

Når du analyserer en reklame vha. AIDA-modellen må du se etter om reklamen er bygget opp på følgende måte:

  1. Reklamen fanger i første omgang oppmerksomh
...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn