Reklame for suppe fra Toro | Norsk hovedmål | Høst 2011

Her gir vi deg hjelp og inspirasjon til å skrive kortsvarsoppgaven om reklame for suppe fra Toro. Dette gjør vi ved å vise en rekke ideer og eksempler på hva du kan komme inn på i oppgaven din.

Kortsvarsoppgaven ble gitt til norsk hovedmål skriftlig eksamen, 24. november 2011.

Oppgaveformulering

Del A Kortsvaroppgave

Svaret bør ikke være på mer enn ca. 250 ord. Legg merke til at det står en kommentar under selve oppgaveinstruksen. Den vil være til hjelp for å løse oppgaven.

Vedlegg: Reklame for suppe fra Toro, hentet fra UNICEF-magasinet nr 3/2011. UNICEF er FNs hjelpeorganisasjon for barn.

Hvordan blir etos, logos og patos brukt i denne sammensatte teksten?

Kommentar:

Du skal skrive en sammenhengende tekst på ca 250 ord. Du skal si noe om samspillet mellom tekst og bilde, og vise at du forstår hvordan avsender prøver å overbevise ved å bruke appellformene etos, logos og patos (troverdighet, saklighet og følelser).

For å vise god kompetanse i faget bør du svare på en presis og oversiktlig måte. Godt språk og hensiktsmessig struktur er viktig, også i kortsvaret.

Fakta om reklamen for suppe fra Toro

Avsender: Toro
Publisering: trykket i UNICEF-magasinet nr 3/2011
Sjanger: reklame
Kontekst: Toro og UNICEF (FNs hjelpeorganisasjon for barn) har inngått et samarbeid der 1 krone fra hver solgte pose av Barnas tomatsuppe fra Toro går til UNICEFs arbeid for underernærte barn i Vietnam.

Sammendrag av reklamen

Reklamen fra Toro er kvadratisk utformet, og tre fjerdedeler av annonsen, fra toppen og ned, domineres av et bilde av et lite, vietnamesisk barn som ligger i noens fang. Barnet har noe rundt munnen, som gir inntrykk av at det får mat. Fokuset er på barnets øyne, som ser opp på den voksne, som selv er utenfor bildet.

Øverst på bildet kan vi lese i hvit skrift at «700.000 barn i Vietnam lider av underernæring». Under bildet er det en brødtekst i svart på hvit bakgrunn som forteller om Toros samarbeid med UNICEF, og under brødteksten er det skrevet med litt større font og lyseblå skrift: «For hver solgte suppe går 1 krone til UNICEF».

Til venstre for teksten er det et mindre bilde av suppeposen som har navnet «Barnas tomatsuppe», og som er produktet det reklameres for. Til høyre for brødteksten finner vi Toros røde logo med hvit skrift.

Ordliste

Mangelsykdom: Sykdom som følge av feil eller mangelfullt kosthold

Oppskrift på kortsvarsoppgave

I tillegg har Studienett laget en oppskrift på kortsvarsoppgave som dekker alt du kan komme inn på i en slik oppgave. Se oppskriften her:

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Reklame for suppe fra Toro | Norsk hovedmål | Høst 2011

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.