Hjelp til redegjørelse

På denne siden hjelper vi deg i gang med å gjøre rede for hva Camilla Collett forteller om å reise i sitt reisebrev. Hjelpen består av at vi utpeker momenter i teksten som er relevante å se nærmere på, og gir hint til hvordan du kan redegjøre for dem. Først gir vi litt relevant informasjon om Collett og sjangeren.

Nyttig kunnskap om Camilla Collett og sjangeren reisebrev

Når du leser reisebrevet, kan du ha Camilla Colletts livssituasjon i bakhodet, siden hun skriver dette i 1878. Hun har ingen mann på dette tids...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn