Oppgaver

Her får du noen oppgaver som kan hjelpe deg i gang med din tolkning av diktet «Regn i Hiroshima» av Tarjei Vesaas. Du finner svar på oppgavene på de etterfølgende sidene.

Handling, motiv og tema

Hva er diktets handling? Hva skjer med kvinnen?

Hvordan er motivet knyttet til atombomben i Hiroshima?

Hvordan kommer ødeleggelsen frem i diktet, og hvorfor tror du dette kan kalles diktets tema?

Form, komposisjon og stemme

Består diktet av verselinjer av lik eller ulik lengde? Hvordan påvirker lengden oss når vi leser?

Hvordan kan man forklare forfatterens bruk av tegnsetting som f.eks. tankestrek? Oppfattes diktet mer flytende eller oppstykket av tegnsettingen?

Hvilken betydning har vannets kretsløp for diktets komposisjon?

Språklige virkemidler

Hvilke negativt ladede ord er det som spesielt uttrykker gr...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn