Modernistiske trekk

Formen er fri og utradisjonell

Diktet «Regn i Hiroshima» av Tarjei Vesaas bryter med tradisjonell verseform. Veldig ofte var dikt nødt til å følge strenge regler for rim, rytme og strofeinndelinger før modernismen. Slike regler følges ikke i særlig grad i «Regn i Hiroshima». Verselinjene er noen ganger ganske lange, mens noen ganger består de kun av ett ord. Strofene har alle ulik lengde. 

Diktet ser ut til å være skrevet med tanke på dets utseende på arket, mer enn hvordan det klinger ved høytopplesning. Dette var heller ikke et helt uvanlig trekk ved modernistisk poesi. Tidligere ble tradisjonelle dikt ofte lagd melodi til, og de måtte derfor helst ha helt faste mønstre. Dette har modernistisk lyrikk sjelden.

Selvsagt kan «Regn i Hiroshima» også leses opp høyt og gi et dypt ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn