Form og komposisjon

Diktet er bygget opp av korte verselinjer

De fleste verselinjene er korte i «Regn i Hiroshima» av Tarjei Vesaas. Det er bygget opp av setninger som noen ganger bryter over i neste verselinje, og andre ganger bare fyller en verselinje, f.eks:

var ikkje meir
[...]
omlaga til damp og sky,
gåtefullt, oppstigande og stumt.
Rop var ikkje rop i dette.

Det er som om språket blir revet i biter i korte, ufullendte setninger, hvilket kanskje speiler bombens ødeleggelse: Den splitter også byen og menneskene fra hverandre.

Tankestreker understreker bombens meningsløshet

Tegnsettingen fungerer som virkemiddel i diktet. For eksempel avsluttes andre strofe med en tankestrek, «Hiroshima–», og det samme gjør diktets aller siste verselinje: «i tungt regn nedover–». 

Tankestrekene etterlater verselinjene uavsluttede. Vi forventer at det skal sies mer, men linjen etterlates åpen og uferdig. Det er som om tankestrekene bryter opp verselinjene på samme måte som bomben med ett har brutt opp livet i Hiroshima. Al...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn