Regn i Hiroshima

Her får du hjelp til å analysere diktet «Regn i Hiroshima». Diktet er skrevet av Tarjei Vesaas og er fra diktsamlingen Leiken og lynet, som utkom i 1947.

Først får oppgaver til diktet som kan hjelpe deg i gang med din egen analyse og tolkning. Deretter gjennomgår vi de viktigste delene av analysen og tolker diktet. 

Vi har også en sammenligning med Jens Bjørneboes dikt «Vise om byen Hiroshima» fra 1966.

Utdrag

Her kan du lese et utdrag fra analysehjelpen:

Diktet uttrykker en pessimisme overfor det moderne samfunnet

Modernismen tok til samtidig med store teknologiske og industrielle omveltninger av samfunnet på begynnelsen av 1900-tallet. Enkelte modernister lot seg fascinere av dette, mens de fleste følte seg fremmedgjorte i den store, kalde europeiske byen. Etter første verdenskrig begynte man også å se hvordan teknologien påvirket våpnene: De ble mer effektive og drepte flere menneskeliv enn tidligere. Dette var kilde til pessimisme for fremtiden blant flere modernistiske kunstnere.

Når andre verdenskrig kommer, tas dette teknologiske ett skritt vider. «Regn i Hiroshima» handler om atombomben. Det er nettopp atombomben som er selve symbolet på hvor ekstremt «fremskrittet» hadde kommet. Hvordan kunne det være teknologisk fremskritt, når det resulterte i at flere tusen mennesker ble drept momentant? 

«Regn i Hiroshima» er skrevet som reaksjon på tidens skeptiske tanker. Samfunnet har gått i gal retning når det utvikler masseødeleggelsesvåpen. Og utover den kalde krigen i andre halvdel av 1900-tallet, var mulig atomkrig der som en overhengende fare, noe som skapte mye frykt i samfunnet.

Denne frykten påvirker folk. «Regn i Hiroshima» forsøker å forstå bombens øyeblikk og den etterfølgende frykten for destruering av menneskeliv...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Regn i Hiroshima

[3]
Brukernes anmeldelser
  • 16.02.2023
    Skrevet av Elev på Vg3
  • 02.12.2022
  • 01.06.2022
    Skrevet av Elev på Vg3