Nyeste materialer

Her finner du vår nyeste materialer. Se de siste oppdaterte materialer her.
 • Blood, Toil, Tears, and Sweat Engelsk fellesfag, Engelskspråklig litteratur og kultur, Internasjonal engelsk …

  This study guide will help you analyse the speech “Blood, Toil, Tears, and Sweat” by Winston Churchill. We will show you examples of elements in the text that will be relevant for your analysis. In th (…)

 • Evil Empire Engelsk fellesfag, Engelskspråklig litteratur og kultur, Internasjonal engelsk …

  This study guide will help you analyze Ronald Reagan’s “Evil Empire” speech (1982). In addition to help with your analysis, you can find a summary of the text and ideas for putting it into perspective (…)

 • Mother to Mother Engelsk fellesfag, Engelskspråklig litteratur og kultur, Internasjonal engelsk …

  This study guide will help you analyze the novel Mother to Mother (1998) by Sindiwe Magona. You can also find a summary of the text, as well as inspiration for interpreting it and putting it into pers (…)

 • The Hate U Give Engelsk fellesfag, Engelskspråklig litteratur og kultur, Internasjonal engelsk …

  This study guide will help you analyze the novel The Hate U Give (2017) by Angie Thomas. You can also find a summary of the text, as well as inspiration for interpreting it and putting it into perspec (…)

 • Begreper i religion Religion og etikk

  Her er en gjennomgang av sentrale begreper i religion. Du kan bruke dette kompendiet til å gjenoppfriske generelle religionsfaglige begreper ved å lese alle oppslagene fra A til Å. Du kan også bruke k (…)

 • Brave New World Engelsk fellesfag, Engelskspråklig litteratur og kultur, Internasjonal engelsk …

  This study guide will help you analyze the novel Brave New World by Aldous Huxley. You can also find a summary of the text, as well as inspiration for interpreting it and putting it into perspective. (…)

 • Sniken Norsk

  I denne analysehjelpen får du hjelp til å analysere og tolke novellen «Sniken». Novellen er skrevet av Oskar Braaten i 1910. Vi gir deg et sammendrag av teksten og gjennomgår de sentrale elementene i (…)

 • English Babu Engelsk fellesfag, Engelskspråklig litteratur og kultur, Internasjonal engelsk …

  This study guide will help you analyse the short story “English Babu” by Vijay Medtia. You can also find a summary of the text, as well as ideas for interpreting it and putting it into perspective. Ti (…)

 • Velferdsstaten Samfunnsfag, Sosialkunnskap

  Her finner du kompendiet vårt om velferdsstaten. I kompendiet hjelper vi deg med å forstå hva en velferdsstat er, hvilke ulike velferdsmodeller som finnes, og hvilke utfordringer den norske velferdsst (…)

 • Ung gutt i snø Norsk

  I denne analysehjelpen får du hjelp til å analysere og tolke novellen «Ung gutt i snø». Novellen er skrevet av Bjarte Breiteig i 1998 og utgitt i novellesamlingen Fantomsmerter. Vi gir deg et sammendr (…)