Tekster

På de neste sidene gjennomgår vi tekster fra realismen. 

Først hjelper vi deg med å forstå hva Georg Brandes vil med sin forelesningsrekke «Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Litteratur». Vi legger særlig vekt på Brandes’ oppfordring til å sette problemer under debatt i litteraturen. 

Deretter gjennomgår vi Bjørnstjerne Bjørnsons tale «Om å være i sannhet». Vi setter fokus på de samfunnsproblemene og tendensene som Bjørnson kritiserer i talen. 

Utdrag

Her finner du et utdrag av siden om Georg Brandes' forelesningsrekke «Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Litteratur»:

Brandes inspirerte til å skrive realistisk på forskjellige måter

Georg Brandes holdt i løpet av 1870-tallet og 1880-tallet sin forelesningsrekke «Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Litteratur». 

Brandes talte ikke om realisme og realistisk litteratur i innledningen til sin forelesningsrekke. Realismen er ellers noe vi ofte forbinder med Brandes. Men for ham var det selvinnlysende at litteraturen ville bli realistisk hvis den satte virkelige samfunnsproblemer under debatt.

Dessuten var det opplagt for Brandes at litteraturen ville bli mer realistisk hvis den fjernet seg fra den såkalte idealismen. Idealismen hadde ifølge Brandes preget den nordiske litteraturen i alt for høy grad. «Den handler ikke om vort Liv, men om vore Drømme», sa han om den idealistiske litteraturen. Det var ment som kritikk. Det var dermed tydelig allerede i innledningsforelesningen, at Brandes kalte på en form for litteratur som gikk mye tettere på virkeligheten.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn