Modernismen (ca. 1890-1980)

Kort fortalt: Modernismen er nyskapende og eksperimenterende 

Modernismen er både en litterær periode og en skrivestil. Den litterære perioden varer fra ca. 1890 til 1980, mens den modernistiske stilen stadig brukes i litteraturen i dag.

Modernismen oppstår som reaksjon på samfunnets mange forandringer omkring år 1900. Teknologien utvikler seg raskt, og man gjør mange banebrytende oppdagelser. Flere og flere får jobb på fabrikker i byene, og folk flytter derfor bort fra de små, trygge bondesamfunnene på landet. De tradisjonelle verdiene begynner å gå i oppløsning, for færre og færre lever etter de normene og tradisjonene man tidligere fulgte.

De modernistiske forfatterne mener at den nye, moderne verden krever en ny, moderne litt...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn